Laatua, kriteereitä ja laatukriteereitä

Millaisia kriteerejä on asetettava sosiaalipedagogiselle hevostoiminnalle, jotta voimme taata laadukkaan toiminnan jatkossakin?

Tätä teemaa on pyöritetty yhdistyksemme toimintavuosien aikana useasti. Erityisen ajankohtainen teema on nyt SPHT-ohjaajan nimikkeen suojaamisen myötä. Emme ole asian kanssa yksin: myös ”suuressa maailmassa” ovat hevosavusteisen toiminnan kriteerit tarkastelun ja muutoksen kohteena.

Kesäkuun lopulla 2016 keskustelimme kriteereistä ystäväni kanssa hänen vieraillessa luonani. Ninan tapasin seitsemän vuotta sitten konferenssisa. Olemme pitäneet yhteisiä esityksiä (IAHAIO 2010) ja osallistuneet konferensseihin (mm. ISAZ 2011). Nina toimi yhdistyksemme varapuheenjohtajana yhden vuoden ja olemme pitäneet säännöllisesti yhteyttä ja toisemme ajan tasalla ”missä mennään meillä ja maailmalla”.

Nina on hallituksen jäsen CBEIP:ssä (Certification Board for Equine Interaction Professionals), joka järjestää sertifiointikokeita hevosavusteista kuntoutusta toteuttaville henkilöille. Yhdysvalloissakin tunnistetaan eri koulutusten tuottama kirjavuus: monet koulutukset voivat olla pituudeltaan ns. viikonloppukursseja, joista ja saa ”sertifikaatin”. Nämä lyhytkoulutukset eivät ole kovinkaan arvostettuja, vaikkakin ”näyttävät hyviltä CV:ssä”. Arvostetuin suoritus on ”sertifioiminen”, eli CBEIP:n kokeen ja kriteerien kautta pätevyyden osoittaminen. Koe on ns. monivalintakoe, jolla testataan henkilön tuntevan hevosavusteisen toiminnan käytäntöjä ja teoriaa. Vuoden 2016 aikana valtakunnallista sertifiointia täsmennetään ja kriteerit uudistetaan. Tavoitteena on luoda kuntouttavan hevostoiminnan yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit riippumatta esim. henkilön pohjakoulutuksesta tai suuntautumisesta. Nämä kriteerit tulevat näkymään myös ko. nettisivuilla, joita meidänkin lienee hyvä seurata. Kriteerejä ovat mm. vähintään kahden vuoden työkokemus omalta alalta (esim. opettaja, psykologi, sosiaalityöntekijä jne.)
* hevostoimintaan pohjautuva asiakastyö
* hevosavusteisen toiminnan koulutus
* tietty määrä pidettyjä hevostoimintatunteja ohjauksessa
* ”mentori”/ohjaaja, jonka kanssa käydään läpi tilanteita, toiminnan eettisiä kysymyksiä
* jne.

Kriteereissä yhdistyvät siis tieto ja teoria (education), käytännön toiminta (practical training) ja ohjaus (supervision). Tuleviin koulutuksiin sisällytettäneen myös hevosen käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyvät opintokokonaisuudet:
* mitä hevonen tarvitsee
* miten hevosen käyttäytymistä voidaan arvioida
* miten hevonen kommunikoi jne.

Yhdysvalloissa akateemiset sertifikaatit ovat arvostettuja ja siksi me voimme omassa yhdistyksessämme olla ylpeitä siitä, että meillä Suomessa SPHT järjestetään yliopistojen yhteydessä: let’s keep it that way!