Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®)

Ritva Mickelsson

sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja (SPHT®), Registered Equine Assisted Social Education Practitioner SPHT®) 

Green Care -asiantuntija (Green care specialist)

Siksi tiede

 

Jatko-opiskelija (Helsingin yliopisto)
PhD candidate (research interest is to compare impact of three interventions, one of them being EASE, on special pupils’ well-being) 

 

 

Erityisopettaja, erityisluokan opettaja ja luokanopettaja (KM, EO, LO)
M.Ed. (Master of Education degree in Educational Sciences and Special Education (University of Helsinki)

Rehtori, yläkoulu (middle school principal) 

  • Professional Development Workshop on Equine-Assisted Interactions at the University of Denver, Graduate School of Social Work and Institute for Human-Animal Connection.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Monien tyttöjen tavoin aloitin hevosharrastuksen jo lapsena. Hevoset ovat pysyneet elämässäni siitä lähtien. Ensimmäinen oma hevoseni oli vuonohevonen Livi, joka oli minulla 18 vuotta. Livin kanssa aloitin tavoitteellisen hevostoiminnan. Työssäni  erityisluokanopettajana olin havainnut, kuinka hevoset auttoivat niin kontaktin luomisessa kuin ryhmäytymisessäkin, joten päätin kouluttautua alalle. Pian huomasin, että  tärkeintä oppilaille ei ollutkaan ratsastus, vaan kaikki muu tallilla tapahtuva.

Kouluttauduin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi Suomen ensimmäisellä kurssilla Kuopion yliopiston täydennyskoulutuslaitoksella. Valmistuttuani vuonna 2003 olen toiminut aktiivisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittämistoiminnassa mukana (sekä kouluttajana että yhdistyksen puheenjohtajana vuorovuosina Nina Fagerströmin kanssa). Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. 

Vuonna 2006 minua alkoi kiinnostaa, mikä tässä toiminnassa vaikuttaa ja miten se vaikuttaa. Tutkin väitöskirjassani toiminnan vaikuttavuutta erityisopetuksen piirissä. Poiketen monista muista alan tutkimuksista, työni sisältää myös kontrolliryhmät. Tavoiteaikatauluni on, että keväällä/kesällä 2018 tutkimukseni on valmis esiteltäväksi.

 

Lotto

 

 

 

14.11.2015 kävin käynnistämässä LOTTO-koneen ja avaamassa sosiaalipedagogista hevostoimintaa ”suurelle yleisölle”.

 

Julkaisut:

Articles in international scientific  publications of conferences with referees: 

Mickelsson, R. (2019).

Evans, R., Kjäldman, R. & Coyzy, C.  (2010). Rural Sociology with a focus on human/horse relationship: a contribution of the Equine Landscapes Research Network. In the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production 23 – 27 August 2010, Greece.

Kjäldman, R. (2009). The impact of socio-pedagogic equine-activities intervention on special education pupils with neurological disorders. In Re-Inventing the Rural: Between the Social and the Natural. Book of Abtracts. XXIII ESRS Congress 17-21 August 2009. Åbo Akademi, Vaasa.

Kjäldman, R. (2010). The  impact of socio-pedagogic equine-activities intervention on special education pupils with neurological disorders. In the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production 23 – 27 August 2010, Greece.

 

Articles  in  national scientific  publications of conferences with referees

Kjäldman, R. (2010). The impact of socio-pedagogic equine-activities intervention on special education pupils with neurological disorders. Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedote No 27. Maataloustieteen päivät 2010. Esitelmä- ja posteritiivistelmät. Helsinki. Finnish Scientific Agricultural Conference 2010. Helsinki University

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Other publications:

Kjäldman, R. (2008). Hevonen kasvattaa ja kuntouttaa. ProHevonen 4/2008. Eafons, Forssa. (Equines as educators and rehabilitators. Pro Hevonen –magazine 4/2009. Eafons, Forssa.)

Kjäldman, R. (2003). Putosin koulusta, nousin ratsaille. Projektityö. Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskus.  (I dropped out from school, so mounted a horse. A  project thesis. Kuopio university.)

Kjäldman, R. (2005). Putosin koulusta, nousin ratsaille. Ratsastuspedagoginen lähestymistapa koulupudokkaiden yksityisopetuksessa. In Okulov, S. & Koukkari, K. (Ed.). Ratsastuspedagogiikasta sosiaalipedagogiseksi hevostoiminnaksi: sosiaalipedagogisen hevostoiminnan perusteet ja sovellukset täydennyskoulutuksen kokemina (pp. 35-43). Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 7/2005. (I dropped out from school, so mounted a horse. In Okulov s. & Koukkari, K. (ed.) Equine assisted activities: ground work and applications. Kuopio university.)

Kjäldman, R. (2001). Suomessa koulutettujen ratsastusterapeuttien toimintaa ja käsityksiä omasta työstään. Helsingin yliopisto. Erityispedagogiikan laudatur-työ. (Finnish riding therapists’ activities and views of their work. A Master’s thesis. Helsinki University)

 

Academic and scientific  seminars and  conferences:

Mickelsson, R.
Kjäldman, R.:
The Impact of Socio-Pedagogic Equine-Activities intervention on Special Education Pupils with Neurological Disorders (Equine workshop in EAAP (the European Association for Animal Production), Grete  2010)

Ekholm Fry,N., Evans, R. & Kjäldman, R. (2010). Equine Research Network (12 International Association of Human-Animal Interaction Organizations, Sweden 2010)

Kjäldman, R.  (2009). The Impact of Socio-Pedagogic Equine-Activities intervention on Special Education Pupils with Neurological Disorders (European Society for Rural Sociology, Finland  2009)

 

Other presentations:

Mickelsson , R. (2013). “How Does Finland score Highest in the World Academically” (Conference on Social Competence, Denver, 2013)

Kjäldman, R. (2007). Socialpedagogisk hästverksamhet. Hela kvinnan: kön – makt –våld 21.-22.11.2007. Nya vägar till helandet. Nordiska Föreningen för   Social- och Mental Hälsa (NFSMH), Helsinki. (Socio-pedagogic equine-activities. Nordic mental health seminar  in Helsinki).

Kjäldman, R. (2009). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta: kavion kopsahduksin matkalla syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen kuntoutumiseen. Aineksia ja toimintamalleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Lapsi ja luonto säätiön seminaari 10.9.2009. Helsinki. (Socio-pedagogic equine-activities; toward social healing. A Child and Nature Foundation).

Kjäldman, R. (2007). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tutkimuksen valossa. Talliyhteisötoiminta lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun tukena – seminaari 17.10.2007, Helsinki. (Socio-pedagogic equine-activities as a target of scientific  research. The Equestrian Federation of Finland).

Chairman in  Equine workshop in EAAP (the European Association for Animal Production)  2010

The Quest for Increased Student Achievement and Well-Being: Re-Imagining Public Education
’Innovative and High-Performing Global Practice that Sustains Improvement’ (Toronto, Kanada 2012 and 2014)