Hevostoiminta resilienssin vahvistajana

Meillä kaikilla on luontainen kyky selviytyä hyvin ja löytää sopeutumiskeinoja vaikeissakin tilanteissa. Tätä ”kykyä selviytyä” kutsutaan resilienssiksi.  Resilienssin muodostavat nippu erilaisia käyttäytymis- ja ajattelumalleja sekä toimintatapoja, joita kaikkia voi kehittää edelleen. Sitä voisi ehkä kuvata sitkeydeksi, selviytymistaidoksi tai taidoksi palautua takapakeista. Ajatuksena on, että vahvistumme oppimalla vastoinkäymisistä.

Myönteisten voimavarojen merkitys korostuu vaikeina aikoina. Myönteiset tunteet lisäävät sitkeyttä ja selviytymiskykyä ja toimivat eräänlaisina ”reset-nappuloina”, joilla pääsemme takaisin normaalitilaan (mm. myönteisyys kumoaa negatiivisten tunteiden aiheuttamat sydän-verisuoni vaikutukset). Kun harjoitellaan keinoja tulla toimeen väkevien tunteiden kanssa, selvitään paremmin myös elämän suurissa kriiseissä: myönteiset ajatukset, myönteinen toiminta ja toisten apu auttavat selviytymään.

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa ovat läsnä ne tekijät, jotka korreloivat positiivisesti vahvan resilienssin kanssa:

  • Kyky säädellä tunteitaan myös painetilanteissa

Tallilla hevosten kanssa toimiessa opitaan lukemaan sekä hevosta että itseä ja siten ennakoida mahdollisia emotionaalisesti vaikeita tilanteita. Opitaan välttämään tilanteita, joissa mennään paniikkiin ja vältetään tunnemyrskyt. Hevonen rauhoittaa.

  • Impulssikontrolli

Hevosen suuri koko sekä ”fight or flight” –ominaisuus edellyttävät kykyä kontrolloida omia impulsseja sekä tekee toiminnasta ennakoitavissa olevaa ja hallittua. Opitaan myös keskittymään asiaan ja sulkemaan mieli turhilta impulsseilta.

  • Realistinen optimismi 

Talliyhteisön vaihtelevissa tilanteissa kehittyy kyky tarkastella hätkähdyttäviäkin tilanteita realistisesti myönteisessä valossa. Tätä kykyä tukee etenkin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan dialogisuus: asiat käsitellään keskustellen, yhteisiä kokemuksia jakaen ja yhteisymmärrystä luoden. Tätä voi tukea myös ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla, jossa asiat palastellaan pienemmiksi välitavoitteita asettaen.

  • Kyky nähdä syy-seuraus-suhteita

Tallilla tapahtuvassa toiminnassa opitaan tarkastelemaan monipuolisesti. Jo pelkästään havainnoimalla hevosten laumakäyttäytymistä saadaan aikaan hyviä keskusteluja mm. vuorovaikutukseen liittyvistä syy-seuraus-säännöistä.

  • Pystyvyys 

Talliympäristössä on sopivia tehtäviä ihan kaikille. Tämän myötä on mahdollista vahvistaa perusluottamuksen tunnetta sekä itseään että ympäristöään kohtaan. Pystyvyys luo uskoa omaan aikaansaamiskykyyn.

  •  Empaattisuus

Eläimet tukevat taitoa ja tahtoa asettua toisten asemaan ja tunnetiloihin ja sitä kautta ymmärtää muita.

  • Uudelle altistuminen  

Riskinotto, oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen lisäävät halua ja rohkeutta kokeilla uusia asioita, olla utelias ja edistää omaa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua.

6.3.2015 Ritva Mickelsson

 

The greatest glory in living lies not in never falling,
but in rising every time we fall.
– Nelson Mandela -