Lisää aiheesta

Linkki sivuille:  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisen kasvun tukemiseen tähtäävää toimintaa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.

Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogiikan teoriasta: yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja dialogisuus (aito kohtaaminen). Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen.

Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.


 Inhimillisiä uutisia 26.4.2017